Home » Serwis » Wymiana oleju

Wymiana oleju

Konsekwentnie wykonywane przeglądy okresowe, wymiany oleju i dbałość o jego poprawny stan zwiększają znacznie trwałość silnika.

Olej silnikowy powlekając powierzchnię detali silnikowych ogranicza skutki tarcia, jak i wchłania cześć energii cieplnej wyzwalanej przez silnik. W szybko zmieniających się warunkach temperaturowo mechanicznych zachodzą wewnątrz silnika zjawiska zanieczyszczające olej, obniżające jego właściwości i przydatność, a rosnące zagęszczenie zakłóca zimą łatwe odpalenie silnika.

Nasze doświadczenia poparte są kartami przeglądowymi zawierającymi spis olejów spełniających wymagania producenta dla każdego modelu Mitsubishi, biorąc pod uwagę jego przebieg i rodzaj sinika. Okres użytkowania oleju zależy od przebiegu, czasu eksploatacji, oraz od tego czy auto było użytkowane na przykład w trudniejszych miejskich warunkach, kiedy to lepiej wykonać wymianę szybciej.

Rekomendowane przez praktyków jest przestrzeganie terminów corocznych wymian oleju bądź co 15 000 km połączone z przeglądem okresowym.